0909.584.707

24,000 VNĐ

Gạo Tám Xoan Hải Hậu Nam Định cũng gần giống loại gạo Tám Hải Hậu tuy nhiên chất lượng cao hơn vì được gặt đập chọn lọc hơn và lúa đều hạt phơi đủ nắng để tạo ra laoij gạo đặc sản miền Bắc với chât lượng tuyệt hảo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.