0909.584.707

Tag Archives: công ty suất ăn công nghiệp

Cung cấp gạo cho suất ăn công nghiệp

  Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của thị trường hiện nay, cung cấp gạo cho suất ăn công nghiệp đang đầu tư và phát triển mạnh bởi nhu cầu và sự phát triển công nhân của nhiều khu công nghiệp, xí nghiệp hiện nay.